Wat kunt u als gemeente betekenen?

De inzet van een gemeente kan het verschil maken of een school de stap zet om Zonneschool te worden. Hoe dat in zijn werk gaat? Dat verschilt per gemeente! We kijken samen naar volgende stappen om de onderwijshuisvesting (verder) te verduurzamen.

Verschillende voorbeelden van samenwerking met gemeenten:

  • Zonnescholen introduceren bij de schoolbesturen
  • Bijeenkomsten organiseren waarbij Zonnescholen en schoolbesturen aanwezig zijn. We delen onze kennis over de zonnepanelen, financiering, subsidiemogelijkheden en meer.
  • Een zonnepaspoort subsidiëren. Een zonnepaspoort is een uitgewerkt plan, waarin de technische en financiële haalbaarheid in kaart wordt gebracht. 
  • Subsidiëren van de kosten om een Europese aanbesteding te organiseren. Door een collectieve Europese aanbesteding te organiseren voor meerdere schoolbestuurders tezamen wordt schaalvoordeel bereikt en voldoen de scholen aan de aanbestedingsplicht. Ook dit is soms een ‘hobbel’: een aanbesteding organiseren.  Er zijn gemeenten die de kosten van het organiseren van de aanbesteding voor haar rekening neemt voor de schoolbesturen. Per school is een indicatie van deze kosten ongeveer 500 euro (afhankelijk van hoeveel besturen in totaliteit meedoen).