OVER ONS

Over zonnescholen

Wij staan voor een eerlijke energietransitie. Dat betekent dat we werken aan verduurzaming met een positieve impact op de maatschappij.

Zonnscholen helpt scholen verduurzamen door te ontzorgen bij het realiseren van een zonnedak. Scholen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in onze maatschappij. Door scholen een stukje groener te maken, worden de kinderen ook bewuster van duurzaamheid. Zo dragen wij ons steentje bij aan een duurzame en sociale samenleving.

Alle scholen, voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kunnen deelnemen en profiteren van hun opgewekte zonnestroom!

Samenwerking diverse partners

Wij zijn een onafhankelijk procesbegeleider en kiezen onze partners zorgvuldig:

– Voor de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen werken we in deze aanbesteding samen met Tenten Solar BV uit Lichtenvoorde.

– Om de draagkracht van het dak te onderzoeken, werken we samen met diverse constructeurs, waaronder Archipunt.

– Zonnescholen is partner van Stichting Schooldakrevolutie, een maatschappelijke organisatie met een grote ambitie: alle geschikte schooldaken in Nederland helpen aan een zonnedak.

Ontstaan van Zonnescholen

Zonnescholen is ontstaan vanuit het project waar al ruim 100 scholen aan mee hebben gedaan. Initiatiefnemer van dit bijzondere project was Onderwijsbureau Meppel, dat voor ongeveer 450 basisscholen in Noord-Nederland een breed pakket aan dienstverlening verzorgt. Zij nemen het werk uit handen van bestuurders en managers op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken.

“Alles begon met een schoolbestuurder die me om tips vroeg, omdat hij overwoog zonnepanelen te plaatsen”, licht Hotze Hofstra toe. “En dat mondde uiteindelijk uit in een enquête die Onderwijsbureau Meppel hield onder alle scholen die bij hen zijn aangesloten. De hoofdvraag was: willen jullie iets doen met duurzaamheid, en zo ja, is zonne-energie dan een optie? Van de scholen die reageerden, bleken 142 serieus geïnteresseerd. Ze gaven daarbij ook aan dat ze niet weten hoe ze dit moeten aanpakken.”

In de loop der tijd zijn antwoorden gevonden op alle uitdagingen waar schoolbesturen die willen verduurzamen met zonnepanelen voor komen te staan. De gezamenlijke opzet levert een groot inkoopvoordeel, waardoor een Zonneschool altijd goedkoper uit is vergeleken met een reguliere installateur van zonnepanelen. De belangen van de scholen staan voorop, de schoolbestuurders worden volledig ontzorgd.