Fors meer zonnepanelen op schooldaken door nieuwe samenwerking

Op maandag 12 april was het zover: Tenten Solar en Zonnescholen zijn een nieuwe samenwerking aangegaan en hebben dit gevierd met een feestelijke ondertekening van de raamovereenkomst. Hierover hebben we een persbericht geschreven:

“Er worden nog dit jaar fors meer zonnepanelen op schooldaken geïnstalleerd. Een samenwerking tussen Zonnescholen en diverse onderwijsinstellingen in het land heeft op maandag 12 april geleid tot een vierjarige opdracht voor installateur Tenten Solar uit Lichtenvoorde voor realisatie.

Schoolbesturen die niet aanbestedingsplichtig zijn en zonnepanelen willen aanschaffen, kunnen zich via Zonnescholen nog steeds aanmelden voor deelname aan deze nieuwe samenwerking en zo meeprofiteren van het voordeel. De mogelijkheid tot aanmelding staat nog steeds open.

De schoolbesturen die zich reeds hebben aangesloten bij deze samenwerking zijn o.a. Stichting Arlanta uit Dokkum, Openbaar Onderwijs Groningen, PCBO Dantumadiel, PCO-Nieuwleusen en BreedSaam, een coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda. BreedSaam heeft als energiecollectief onder meer als doel om het energieverbruik van haar gebouw-portefeuille te verduurzamen en te besparen op de energielasten. Door haar eigen energie op te wekken en uit te wisselen tussen de verschillende locaties, profiteren alle deelnemende scholen in het collectief.

Het initiatief voor deze aanbesteding komt van Zonnescholen. ‘Elke school een zonnedak!’, is het motto. “Voor grotere opdrachten is het verplicht om dit soort uitgaven Europees aan te besteden. Dat is een specialistische klus, waar een schoolbestuur niet dagelijks mee bezig is”. Het samen organiseren, kent grote voordelen. Ook is door de gezamenlijke inkoop een scherpe prijs en goede kwaliteit bedongen, met 15 jaar volledige garantie en onderhoud.

Voor de aanbesteding werkt Zonnescholen samen met de adviseurs Avalon Advies en Energy Indeed.”