Update belastingdienst deel 3

Scholen die zonnepanelen aanschaffen worden btw-plichtig. We doen nu voor alle Zonnescholen, maar ook voor scholen die zich langs andere weg aanmelden, de btw-aangifte en ondersteunen in het inregelen van de slimme meters, formulieren, etc. die hiervoor nodig zijn. Omdat we het niet eens zijn met de Belastingdienst, die zegt dat schoolbesturen slechts een deel kunnen terugvragen, en bovendien heel ingewikkeld doet in het vaststellen van dat deel, maken we bezwaar tegen de btw-aangiften en stellen we beroep in bij de rechtbank als die bezwaren worden afgewezen. Voor twee schoolbesturen is zo’n beroep nu ingesteld en we wachten op een zittingsdatum bij de rechtbank. Uit de stukken die nu heen en weer gaan blijkt dat de belastingdienst volhardt in haar standpunt en bovendien niet wil meewerken aan een meer gestroomlijnde aanpak. We hopen dat de rechtbank de redelijkheid en juistheid van ons standpunt inziet. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!